Aktualne zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2022 na wykonanie, dostawę i montaż wiaty samochodowej

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

2. Zapytanie ofertowe nr 1/2022 na wymianę nawierzchni placu w rejonie budynku Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Protokół z wyboru oferty

Zapytania archiwalne:

4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/MOBIT na usługę sporządzenia biznesplanu dotyczącego produktu SMART BIO BASE opracowanego w ramach projektu MOBIT

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4

Protokół z wyboru oferty

5. Zapytanie ofertowe nr 2/2020:  Zakup licencji wieczystej na pakiet oprogramowania typu CAD, CAM, CAQ wraz z wdrożeniem.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Protokół z wyboru oferty

6. Zapytanie ofertowe nr 1/2020/MOBIT:  sporządzenie opinii prawnej dotyczącej komercjalizacji rezultatów projektu MOBIT.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Komunikat w sprawie błędu

Protokół z wyboru oferty