Aktualne zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/2020:  Zakup licencji wieczystej na pakiet oprogramowania typu CAD, CAM, CAQ wraz z wdrożeniem.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Protokół z wyboru oferty

2. Zapytanie ofertowe nr 1/2020/MOBIT:  sporządzenie opinii prawnej dotyczącej komercjalizacji rezultatów projektu MOBIT.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Komunikat w sprawie błędu

Protokół z wyboru oferty