Pomiary oświetlenia

Badania oświetlenia drogowego, wnętrzowego i zewnętrznego

Pomiary oświetlenia drogowego, wnętrzowego, zewnętrznego

Zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacją Techniczną GDDKiA dla prac związanych z oświetleniem drogowym wykonanie odbiorczych pomiarów fotometrycznych to element konieczny przed oddaniem robót budowlanych, który musi zostać wykonany przez Państwową Jednostkę Naukową lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia.

Jako spółka celowa Politechniki Białostockiej, posiadająca jednocześnie tytuł Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Prezesa Rady Ministrów posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji pomiarów odbiorczych oświetlenia drogowego na terenie całego kraju. Bogata historia zrealizowanych przez nas pomiarów oraz ścisła współpraca z GDDKiA przy dotychczasowych pomiarach odbiorczych oświetlenia drogowego są gwarancją uzyskania rzetelnych wyników badań. 

Ponadto pomiary oświetlenia należy wykonać szczególnie w sytuacjach, w których istnieją wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub jakości zamontowanego oświetlenia. Nasze dotychczasowe realizacje obejmują pomiary oświetlenia przy inwestycjach tj. budowy i przebudowy dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz obiektów użyteczności publicznej tj. urzędy i stadiony. Dotychczas zrealizowaliśmy liczne prace pomiarowe na drogach takich jak:

 • A1 Tuszyn. odcinek Kamieńsk – Radomsko
 • A18 odcinek Olszyna” – węzet „Gol nice”
 • A18 odcinek od granicy Pastwa – Żary Zachód
 • S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy Węzet Ostróda Zachód
 • S61 na odcinku Szczuczyn – Węzet Etk potudnie
 • S61 węzet Wysokie
 • S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn.
 • S3 w gminie Leszno
 • DK62 w miejscowości tochów
 • DK63 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn
 • DK63 na odcinku: WYGODA – ZAMBRÓW
 • drogi gminne: ul. Łopianowa oraz 7KD-D w Warszawie – dzielnica Białotęka
  ul. Ostródzka w Warszawie – dzielnica Biatotęka
  ul. św. Wincentego w Warszawie – dzielnica Targówek
  ul. Grochowska w Warszawie

Wykonujemy kompleksowe pomiary i badania oświetlenia każdego typu (badania fotometryczne, badania spektrometryczne, badania bezpieczeństwa fotobiologicznego i inne). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów luminancji na drogach, oświetlenia drogowego, badań opraw oświetleniowych stosowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków (w tym oświetlenia sportowego). W ramach pomiarów oświetlenia jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowy audyt oświetleniowy, na który składa się m.in.:

 • ocena istniejącej instalacji oświetleniowej (pomiar luminancji na drogach i/lub badanie rozkładów natężenia oświetlenia) pod względem zgodności z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi,
 • ocena zapotrzebowania na energię elektryczną (wykonanie dobowych profili mocy oraz zbadanie jakości energii w instalacji elektrycznej: THD prądu i napięcia, współczynnik mocy, wahania napięcia i prądu, bilans mocy),
 • zaproponowanie i zaprojektowanie optymalnego energetycznie i kosztowo rozwiązania oświetleniowego, spełniającego krytyczne wymagania norm i przepisów, wykonanie badań „ex-post”

Mając do dyspozycji urządzenia własne oraz mierniki i pozostałe wyposażenie laboratoriów Politechniki Białostockiej wykonujemy pomiary luminancji na drogach i oświetlenia drogowego montowanego przy nowobudowanych oraz modernizowanych drogach i węzłach w całej Polsce. Do najczęściej badanych przez nas sytuacji drogowych należy zaliczyć m.in. pomiar natężenia oświetlenia ronda/skrzyżowania, przejść dla pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, pasów awaryjnych, dróg gruntowych, kładek, pochylni, łącznic, pomiary natężenia oświetlenia sytuacji z MOP/OUD/IDT oraz pomiary luminancji jezdni na wskazanych odcinkach.

Pomiary fotometryczne, odbiorcze oraz powykonawcze 

Wykonywane przez nas pomiary i badania fotometryczne opraw oświetleniowych wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 13032. Na ich podstawie jesteśmy w stanie precyzyjnie przedstawić pomiary w obszarach tj. sprawność oprawy, skuteczność świetlna, strumień światła, UGR, bryła fotometryczna, krzywa rozsyłu, kąt świecenia. Wyniki badań opracowane są w formie pliku LDT lub IES.

Odbiorcze pomiary fotometryczne nowobudowanych lub zmodernizowanych instalacji oświetleniowych wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 13201:2016 przy wykorzystaniu matrycowego miernika luminancji P501U firmy Westboro Photonics oraz luksomierza L-200 Sonopan.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oświetlenia

W naszej ofercie posiadamy również możliwość realizacji prac B+R w zakresie opracowania nowoczesnych urządzeń oświetleniowych i multimedialnych. Obszar badań obejmuje koncepcję i projekt rozwiązania/urządzenia, realizującego jedno lub wielofunkcyjne oświetlenie np. wnętrzowe, drogowe, sportowe, medyczne i inne, według potrzeb klienta, spełniające wymagania norm i wytycznych w zakresie technicznym i prawnym oraz urządzeń o niestandardowych cechach emisji promieniowania np. promieniowanie UV, podczerwone, fotobiolgicznie czynne (oświetlenie roślin, zwierząt, fototerapia). W tematyce urządzeń multimedialnych możliwe jest opracowanie kompletnych urządzeń do prezentacji treści wizualnych (prezentery multimediów, moduły podświetleń reklamowych i inne) wraz z układami sterowania i zasilania. Poniżej zaprezentowano przykładowe rozwiązanie, opracowane przez IITPB na potrzeby przemysłu:

   

  Robot dezynfekujący Rob UVC  opracowany na zlecenie ZURAD sp. z o.o. to mobilny moduł UV na bazie emiterów UV-C przeznaczony do zwalczania broni biologicznej, w tym do dekontaminacji. Efektem jego działania jest zniszczenie DNA i RNA organizmów żywych i roślin (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach zmywalnych i niezmywalnych wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania UV-C (w ten sposób dezynfekowane są sale zabiegowe w szpitalach). Urządzenie jest oferowane w wersji mobilnej (przenośnej), w ukompletowaniu dostosowanym do ergonomii pracy potencjalnych użytkowników.

  Kontakt

   

  Instytut Innowacji i Technologii

  Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

  ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
  16-001 Kleosin

  tel.: 85 746 98 72
  tel./fax.: 85 746 98 70
  ZPDiUT: +48 502 282 827

  e-mail: info@instytutpb.com
  biuro@instytutpb.com