Pomiary oświetlenia

Badania oświetlenia drogowego, wnętrzowego i zewnętrznego

Pomiary oświetlenia drogowego, wnętrzowego, zewnętrznego

Zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacją Techniczną GDDKiA dla prac związanych z oświetleniem drogowym wykonanie odbiorczych pomiarów oświetlenia (w zakresie luminancji, natężenia oświetlenia czy badań fotometrycznych) to element konieczny przed oddaniem robót budowlanych, który musi zostać wykonany przez Państwową Jednostkę Naukową lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia. 

Szczególnie ważnymi badaniami, realizowanymi w trakcie pomiarów odbiorczych jest badanie luminancji oraz natężenia oświetlenia. Badanie luminancji polega na ocenie poziomu jasności i światła na drogach oraz w ich otoczeniu. Badanie natężenia oświetlenia umożliwia z kolei weryfikację ilości światła odbitego lub emitowanego na powierzchnię drogi i jej otoczenie. Zarówno badania luminancji jak i natężenia oświetlenia drogowego umożliwiają zapewnienie odpowiednich warunków widoczności dla kierowców, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak mgła czy deszcz. Co istotne – zarówno pomiary luminancji i natężenia oświetlenia mogą być realizowane w różnych warunkach oświetleniowych, takich jak dzień, noc, światło naturalne i sztuczne.

Jako spółka celowa Politechniki Białostockiej, posiadająca jednocześnie tytuł Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Prezesa Rady Ministrów posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji pomiarów odbiorczych oświetlenia drogowego na terenie całego kraju. Bogata historia zrealizowanych przez nas pomiarów oraz ścisła współpraca z GDDKiA przy dotychczasowych pomiarach odbiorczych oświetlenia drogowego są gwarancją uzyskania rzetelnych wyników badań. 

Ponadto pomiary oświetlenia drogowego należy wykonać szczególnie w sytuacjach, w których istnieją wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub jakości zamontowanego oświetlenia. Nasze dotychczasowe realizacje obejmują pomiary oświetlenia przy inwestycjach tj. budowy i przebudowy dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz obiektów użyteczności publicznej (urzędy i stadiony). Dotychczas zrealizowaliśmy liczne prace pomiarowe na drogach takich jak:

 • A1 Tuszyn. odcinek Kamieńsk – Radomsko
 • A18 odcinek Olszyna” – węzeł „Golenice”
 • A18 odcinek od granicy Pastwa – Żary Zachód
 • S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy Węzeł Ostróda Zachód
 • S61 na odcinku Szczuczyn – Węzeł Etk potudnie
 • S61 węzeł Wysokie
 • S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn.
 • S3 w gminie Leszno
 • DK62 w miejscowości Łochów
 • DK63 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn
 • DK63 na odcinku: WYGODA – ZAMBRÓW
 • drogi gminne: ul. Łopianowa oraz 7KD-D w Warszawie – dzielnica Białotęka
 • ul. Ostródzka w Warszawie – dzielnica Biatotęka
 • ul. św. Wincentego w Warszawie – dzielnica Targówek
 • ul. Grochowska w Warszawie

Wykonujemy kompleksowe pomiary i badania oświetlenia każdego typu (badania fotometryczne, badania luminancji, badania spektrometryczne, badania bezpieczeństwa fotobiologicznego i inne).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów luminancji na drogach, oświetlenia drogowego, badań opraw oświetleniowych stosowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków (w tym oświetlenia sportowego). W ramach pomiarów oświetlenia jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowy audyt oświetleniowy, na który składa się m.in.:

 • ocena istniejącej instalacji oświetleniowej (pomiar luminancji na drogach i/lub badanie rozkładów natężenia oświetlenia, badania fotometryczne i kolorymetryczne) pod względem zgodności z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi,
 • ocena zapotrzebowania na energię elektryczną (wykonanie dobowych profili mocy oraz zbadanie jakości energii w instalacji elektrycznej: THD prądu i napięcia, współczynnik mocy, wahania napięcia i prądu, bilans mocy),
 • zaproponowanie i zaprojektowanie optymalnego energetycznie i kosztowo rozwiązania oświetleniowego, spełniającego krytyczne wymagania norm i przepisów, wykonanie badań „ex-post”

Mając do dyspozycji urządzenia własne oraz mierniki i pozostałe wyposażenie laboratoriów Politechniki Białostockiej wykonujemy pomiary fotometryczne, pomiary luminancji i natężenia oświetlenia drogowego montowanego przy nowobudowanych oraz modernizowanych drogach i węzłach w całej Polsce. Do najczęściej badanych przez nas sytuacji drogowych należy zaliczyć m.in. pomiar natężenia oświetlenia ronda/skrzyżowania, przejść dla pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, pasów awaryjnych, dróg gruntowych, kładek, pochylni, łącznic, pomiary natężenia oświetlenia sytuacji z MOP/OUD/IDT oraz pomiary luminancji jezdni na wskazanych odcinkach.

Pomiary fotometryczne, odbiorcze oraz powykonawcze 

Wykonywane przez nas pomiary i badania fotometryczne opraw oświetleniowych wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 13032. Na ich podstawie jesteśmy w stanie precyzyjnie przedstawić pomiary w obszarach tj. sprawność oprawy, skuteczność świetlna, strumień światła, UGR, bryła fotometryczna, krzywa rozsyłu, kąt świecenia. Wyniki badań opracowane są w formie pliku LDT lub IES.

Odbiorcze pomiary fotometryczne nowobudowanych lub zmodernizowanych instalacji oświetleniowych wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 13201:2016 przy wykorzystaniu matrycowego miernika luminancji P501U firmy Westboro Photonics oraz luksomierza L-200 Sonopan.

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oświetlenia

W naszej ofercie posiadamy również możliwość realizacji prac B+R w zakresie opracowania nowoczesnych urządzeń oświetleniowych i multimedialnych. Obszar badań obejmuje koncepcję i projekt rozwiązania/urządzenia, realizującego jedno lub wielofunkcyjne oświetlenie np. wnętrzowe, drogowe, sportowe, medyczne i inne, według potrzeb klienta, spełniające wymagania norm i wytycznych w zakresie technicznym i prawnym oraz urządzeń o niestandardowych cechach emisji promieniowania np. promieniowanie UV, podczerwone, fotobiolgicznie czynne (oświetlenie roślin, zwierząt, fototerapia). W tematyce urządzeń multimedialnych możliwe jest opracowanie kompletnych urządzeń do prezentacji treści wizualnych (prezentery multimediów, moduły podświetleń reklamowych i inne) wraz z układami sterowania i zasilania. Poniżej zaprezentowano przykładowe rozwiązanie, opracowane przez IITPB na potrzeby przemysłu:

   

  Robot dezynfekujący Rob UVC  opracowany na zlecenie ZURAD sp. z o.o. to mobilny moduł UV na bazie emiterów UV-C przeznaczony do zwalczania broni biologicznej, w tym do dekontaminacji. Efektem jego działania jest zniszczenie DNA i RNA organizmów żywych i roślin (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach zmywalnych i niezmywalnych wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania UV-C (w ten sposób dezynfekowane są sale zabiegowe w szpitalach). Urządzenie jest oferowane w wersji mobilnej (przenośnej), w ukompletowaniu dostosowanym do ergonomii pracy potencjalnych użytkowników.

  Kontakt

   

  Instytut Innowacji i Technologii

  Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

  ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
  16-001 Kleosin

  tel.: 85 746 98 72
  tel./fax.: 85 746 98 70
  ZPDiUT: +48 502 282 827

  e-mail: info@instytutpb.com
  biuro@instytutpb.com