Elastyczna usługa zewnętrznego działu badawczo-rozwojowego.

Bez zbędnych zobowiązań.

Czym jest R&D Flex?

Dzięki usłudze R&D Flex „wynajmujesz” profesjonalistów do prowadzenia badań na potrzeby własnej firmy. Dzięki temu prowadzisz proces badawczy bez inwestowania  w tworzenie własnego, wewnętrznego działu B+R. Zakres prowadzonych prac oraz dedykowaną kadrę ekspercką każdorazowo dobieramy wspólnie pod konkretne i dynamicznie zmieniające się potrzeby, dzięki czemu masz pewność, że dostarczany rezultat jest właśnie tym, czego oczekujesz.

Autorskie prawa majątkowe

Wszystkie wyniki wypracowane w trakcie realizacji usługi stanowią wyłączną własność przedsiębiorstwa. Nie ma konieczności przenoszenia autorskich praw majątkowych na podstawie dodatkowych umów.

Korzyści finansowe

Wykorzystaj ulgę B+R i odliczaj wydatki poniesione na usługi, materiały i środki trwałe niezbędne do realizacji R&D Flex. Ponadto dzięki R&D Flex nie musisz już zatrudniać na własnych etatach wykwalifikowanych pracowników badawczych.

Pomiary rzeczywistej kompensacji falowania stabilizowanego radaru

Elastyczność i jasne zasady współpracy:

 • Usługa abonamentowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia (korzystasz tak długo, jak tego potrzebujesz).
 • Raportowanie postępów w cyklach miesięcznych.
 • Bieżący wgląd oraz nadzór nad postępami prac.
 • Możliwość ingerencji i modyfikacji procesu.

Zakres usługi R&D Flex obejmuje:

 • realizację powierzonego zakresu badań lub wyznaczonych kierunków, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie wstępnego audytu i przedstawienie rekomendacji po zapoznaniu się ze specyfiką Twojego przedsiębiorstwa,
 • prace koncepcyjne,
 • usługi projektowe,
 • nadzór nad wykonaniem prototypów,
 • analizę stanu techniki i możliwości zastosowania wybranych maszyn produkcyjnych oraz aparatury pomiarowej w Twoim przedsiębiorstwie,
 • szkolenie personelu z zakresu prowadzenia projektów R&D,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków o przyznanie ochrony własności intelektualnej.

Usługi realizowane na podstawie odrębnych umów:

 • badania wymagające zaangażowania laboratoriów posiadających akredytację PCA,
 • badania i ekspertyzy na potrzeby sporów sądowych,
 • badania wymagające aparatury badawczej, nieznajdującej się w dyspozycji IITPB,
 • budowa demonstratorów i prototypów,
 • opiniowanie o innowacyjności.

Badanie wytrzymałości 8m słupa kompozytowego.

R&D Flex – zasady współpracy

Otrzymujesz 50h pracy w miesiącu doświadczonego zespołu naukowego pod nadzorem Project Managera, nadzorującego komunikację i organizującego przepływ informacji ze wskazaną przez Ciebie osobą kontaktową.

Przed rozpoczęciem pracy otrzymujesz informację na temat szacowanego czasu, niezbędnego do realizacji ustalonego zakresu.

Jeśli badania przekroczą 50 roboczogodzin, zdecydujesz, czy rozłożyć je na kolejne okresy rozliczeniowe czy wykorzystać dodatkowe, odpłatne roboczogodziny do zrealizowania ich w bieżącym okresie.

  Jak przebiega realizacja R&D Flex?

  Realizacja R&D Flex

  Kontakt

   

  Instytut Innowacji i Technologii

  Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

  ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
  16-001 Kleosin

  tel.: 85 746 98 72
  tel./fax.: 85 746 98 70
  ZPDiUT: +48 502 282 827

  e-mail: info@instytutpb.com
  biuro@instytutpb.com