Projekt Network4Growth – Zaproszenie do udziału w webinarium

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. uczestniczy w projekcie Network4Growth, którego celem jest promocja innowacji, transferu technologii i współpracy transgranicznej w regionie Europy Środkowej. Projekt Network4Growth jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie...

Instytut wyróżniony Symbolem Synergii Nauki i Biznesu!

Wyróżnienie za prowadzoną działalność Program Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniamy firmy, uczelnie, instytuty PAN i inne podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania. Jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań...

IITPB weźmie udział w programie Polish Challenge Fund!

Współpraca z Ukrainą 7 grudnia 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Supraślu odbyło się spotkanie pt. "Polska – Ukraina. Sąsiedztwo 4.0 – Bezpieczeństwo". Spotkanie to było także przyczynkiem do spotkania dr Radosława Dobrowolskiego Burmistrza Supraśla z Olehem Omelyanem Merem Kamionki Bużańskiej, podczas którego omówione zostały kierunki dalszej...

#5. Różnice pomiędzy Centrum Transferu Technologii, a Spółką Celową – vlog Nauka vs. Biznes

Czy rzeczywiście Spółki Celowe tak bardzo różnią się od Centrum Transferu Technologii? W jaki sposób uczelnie w Polsce mogą skutecznie prowadzić proces komercjalizacji? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w kolejnym odcinku naszego vloga Nauka vs Biznes!...

Film o działalności IITPB

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego dotyczącego działalności Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Film został zrealizowany przez Politechnikę Białostocką. Prezes Zarządu IITPB sp. z o.o. opowiada w nim między innymi o tym, czym dokładnie zajmuje się Instytut, ile prac B+R jest rocznie...

Wyniki naboru prac B+R w ramach projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej bierze udział w realizacji projektu "Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R". W bieżącym tygodniu zakończył się II etap oceny merytorycznej prac B+R, który miał za zadanie wyłonienie prac posiadających największy potencjał komercjalizacyjny. Następnym krokiem...

IITPB ze statusem Centrum badawczo-rozwojowego!

W dniu 20.09.2021 na konto pocztowe Instytutu, wpłynęła decyzja Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w której przyznano Instytutowi Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej status centrum badawczo-rozwojowego! Tym samym, Instytut stał się pierwszą i jedyną w Polsce spółką celową posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego. IITPB sp....

Bony na cyfryzację dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs pt. „Bon na cyfryzację”. Jest to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które chcą skupić się na rozwoju w kierunku szeroko pojętej cyfryzacji i skierowany jest głównie...

Film o działalności IITPB

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego dotyczącego działalności Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Film został zrealizowany przez Politechnikę Białostocką. Prezes Zarządu IITPB sp. z o.o. opowiada w nim między...

czytaj dalej

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl