Działalność Porozumienia Spółek Celowych

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. należy do Porozumienia Spółek Celowych, zrzeszającego 26 uczelnianych spółek celowych uczelni wyższych w Polsce. Do głównych zadań spółek celowych należy: wspieranie procesu tworzenia spółek typu spin-off,komercjalizacja wyników badań naukowych,realizacja zleconych projektów...

Prace ostatnio realizowane przez ZPDiUT

Integralną częścią IITPB sp. z o.o. jest Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, specjalizujący się w obróbce mechanicznej metalu. Zakład zatrudnia 20 specjalistów zajmujących się profesjonalną obróbką metalu na zlecenie osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Na poniższym zdjęciu można zobaczyć część przykładowych, interesujących...

Wyniki naboru do konkursu w ramach poddziałania PO IR 2.3.2.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki naboru do konkursu w ramach Poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP. Finansowanie uzyskało 24 projekty z województwa mazowieckiego oraz 128 podmiotów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. Całkowity koszt projektów z województwa mazowieckiego wynosi ponad 9...

Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz...

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

Rozpoczyna się realizacja projektu o nazwie „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Politechnika Białostocka (lider),Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,Uniwersytet w Białymstoku,Uniwersytet Medyczny...

Rower dla osób z achondroplazją

Przecząc powiedzeniu "cudze chwalicie, swego nie znacie" chcemy się pochwalić, bo na prawdę jest czym! W dniu dzisiejszym, na zlecenie MAD Bicycles, Adam Zdanowicz rozpoczęliśmy realizację prac badawczo-rozwojowych, których przedmiotem jest opracowanie roweru dedykowanego osobom cierpiącym na achondroplazję. Achondroplazja to choroba, którą...

Działalność Porozumienia Spółek Celowych

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. należy do Porozumienia Spółek Celowych, zrzeszającego 26 uczelnianych spółek celowych uczelni wyższych w Polsce. Do głównych zadań spółek celowych należy: wspieranie procesu tworzenia spółek typu...

czytaj dalej

Prace ostatnio realizowane przez ZPDiUT

Integralną częścią IITPB sp. z o.o. jest Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, specjalizujący się w obróbce mechanicznej metalu. Zakład zatrudnia 20 specjalistów zajmujących się profesjonalną obróbką metalu na zlecenie osób fizycznych jak i...

czytaj dalej

Rower dla osób z achondroplazją

Przecząc powiedzeniu "cudze chwalicie, swego nie znacie" chcemy się pochwalić, bo na prawdę jest czym! W dniu dzisiejszym, na zlecenie MAD Bicycles, Adam Zdanowicz rozpoczęliśmy realizację prac badawczo-rozwojowych, których przedmiotem jest opracowanie roweru...

czytaj dalej

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl