Certyfikat SOOIPP

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przyznało nam Certyfikat spełnienia środowiskowych standardów jakości działania Ośrodków Innowacji. Certyfikat został przyznany w następujących obszarach funkcjonalności: usługi infrastrukturalne, doradztwo innowacyjne, B+R....

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu IITPB. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w Biurze Rektora Politechniki Białostockiej (15-351 Białystok ul. Wiejska 45A) lub za pośrednictwem poczty na adres: Politechnika Białostocka (Biuro Rektora),...

Wdrażanie innowacji przez MŚP – konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs "Wdrażanie innowacji przez MŚP" w ramach poddziałania 1.3.1. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Maksymalnie można uzyskać do 10...

Webinar – Technology Transfer and Innovations in Hungary

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarze zatytułowanym "Technology Transfer and Innovations in Hungary", który będzie już czwartym tego rodzaju wydarzeniem, organizowanym w ramach projektu Network4Growth. Podczas spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak np.: kluczowe sektory o największym potencjale do waloryzacji wyników...

Technology Transfer and Innovations in Slovakia – webinarium

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w webinarze pod tytułem "Technology Transfer and Innovations in Slovakia". Jest to kolejny z cyklu webinarów, realizowanych w ramach projektu Network4Growth. Projekt ten ma na celu przybliżenie tematyki związanej z obszarami innowacji oraz transferu technologii. Podczas webinaru poruszone...

Projekt Network4Growth – Zaproszenie do udziału w webinarium

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. uczestniczy w projekcie Network4Growth, którego celem jest promocja innowacji, transferu technologii i współpracy transgranicznej w regionie Europy Środkowej. Projekt Network4Growth jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie...

Instytut wyróżniony Symbolem Synergii Nauki i Biznesu!

Wyróżnienie za prowadzoną działalność Program Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniamy firmy, uczelnie, instytuty PAN i inne podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania. Jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań...

IITPB weźmie udział w programie Polish Challenge Fund!

Współpraca z Ukrainą 7 grudnia 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Supraślu odbyło się spotkanie pt. "Polska – Ukraina. Sąsiedztwo 4.0 – Bezpieczeństwo". Spotkanie to było także przyczynkiem do spotkania dr Radosława Dobrowolskiego Burmistrza Supraśla z Olehem Omelyanem Merem Kamionki Bużańskiej, podczas którego omówione zostały kierunki dalszej...

Certyfikat SOOIPP

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przyznało nam Certyfikat spełnienia środowiskowych standardów jakości działania Ośrodków Innowacji. Certyfikat został przyznany w następujących...

czytaj dalej

Wdrażanie innowacji przez MŚP – konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs "Wdrażanie innowacji przez MŚP" w ramach poddziałania 1.3.1. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w...

czytaj dalej

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl