Wyniki naboru prac B+R w ramach projektu “Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej bierze udział w realizacji projektu "Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R". W bieżącym tygodniu zakończył się II etap oceny merytorycznej prac B+R, który miał za zadanie wyłonienie prac posiadających największy potencjał komercjalizacyjny. Następnym krokiem...

IITPB ze statusem Centrum badawczo-rozwojowego!

W dniu 20.09.2021 na konto pocztowe Instytutu, wpłynęła decyzja Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w której przyznano Instytutowi Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej status centrum badawczo-rozwojowego! Tym samym, Instytut stał się pierwszą i jedyną w Polsce spółką celową posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego. IITPB sp....

Bony na cyfryzację dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs pt. „Bon na cyfryzację”. Jest to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które chcą skupić się na rozwoju w kierunku szeroko pojętej cyfryzacji i skierowany jest głównie...

Międzynarodowa Konferencja “CYFRYZACJA”

W dniach 14-15 września odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca Cyfryzacji, organizowana przez Sinotaic, Smart Secure Networks, Platformę Przemysłu Przyszłości oraz Fundusz Górnośląski SA. Tematyka wydarzenia będzie skupiać się na narzędziach finansowania rozwoju firm oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii przez samorządy....

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 jest kontynuacją dwóch poprzednich programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jednym z głównych założeń Programu jest wzrost polskiej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności poprzez podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw. Cele FENG...

Działalność Porozumienia Spółek Celowych

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. należy do Porozumienia Spółek Celowych, zrzeszającego 26 uczelnianych spółek celowych uczelni wyższych w Polsce. Do głównych zadań spółek celowych należy: wspieranie procesu tworzenia spółek typu spin-off,komercjalizacja wyników badań naukowych,realizacja zleconych projektów...

Prace ostatnio realizowane przez ZPDiUT

Integralną częścią IITPB sp. z o.o. jest Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, specjalizujący się w obróbce mechanicznej metalu. Zakład zatrudnia 20 specjalistów zajmujących się profesjonalną obróbką metalu na zlecenie osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Na poniższym zdjęciu można zobaczyć część przykładowych, interesujących...

Wyniki naboru do konkursu w ramach poddziałania PO IR 2.3.2.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki naboru do konkursu w ramach Poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP. Finansowanie uzyskało 24 projekty z województwa mazowieckiego oraz 128 podmiotów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. Całkowity koszt projektów z województwa mazowieckiego wynosi ponad 9...

IITPB ze statusem Centrum badawczo-rozwojowego!

W dniu 20.09.2021 na konto pocztowe Instytutu, wpłynęła decyzja Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w której przyznano Instytutowi Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej status centrum badawczo-rozwojowego! Tym samym, Instytut stał się pierwszą i jedyną w...

czytaj dalej

Bony na cyfryzację dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs pt. „Bon na cyfryzację”. Jest to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które chcą skupić...

czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja “CYFRYZACJA”

W dniach 14-15 września odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca Cyfryzacji, organizowana przez Sinotaic, Smart Secure Networks, Platformę Przemysłu Przyszłości oraz Fundusz Górnośląski SA. Tematyka wydarzenia będzie skupiać się na narzędziach finansowania...

czytaj dalej

Działalność Porozumienia Spółek Celowych

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. należy do Porozumienia Spółek Celowych, zrzeszającego 26 uczelnianych spółek celowych uczelni wyższych w Polsce. Do głównych zadań spółek celowych należy: wspieranie procesu tworzenia spółek typu...

czytaj dalej

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl