Nabór do konkursu 1.2 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP

Do 8 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków do konkursu na automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przyznane środki można przeznaczyć m.in. na: audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w...

Pomosty Przyszłości – aktualizacja

Aktualnie trwa nabór do drugiej edycji konkursu „Pomosty Przyszłości”. Konkurs jest skierowany do firm i instytucji naukowych związanych z województwem podlaskim. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie. Otrzymując wiele zapytań o zbliżający się koniec terminu nadsyłania zgłoszeń, organizatorzy...

Pomosty Przyszłości

„Pomosty Przyszłości” to druga edycja wydarzenia w województwie podlaskim promująca dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie.Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe, zgłosić się indywidualnie i opisać w...

Nabory do Ścieżki SMART – konkurs w ramach FENG

7 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs dla przedsiębiorców, który nosi nazwę Ścieżka SMART. Od 21 lutego mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na realizację projektów modułowych, czyli takich w których przedsiębiorca będzie musiał wybrać jeden z dwóch obowiązujących modułów: prace...

Nabory do projektu FENG

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż już niedługo ruszają wyczekiwane nabory do programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Projekt ten ma za zadanie oferować przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, tj.: działalność badawczo-rozwojowa (B+R), automatyzacja i robotyzacja, umiędzynarodowienie firmy, wspieranie...

Nabór do konkursu AMULET

Chcielibyśmy poinformować, iż obecnie trwa nabór do konkursu AMULET (Advanced Materials & Manufacturing United for LightWeight). Jest to program finansowania innowacji dla europejskich MŚP i ma on na celu wykorzystanie potencjału innowacyjnych MŚP. Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć na grafice znajdującej się poniżej. źródło:...

Certyfikat SOOIPP

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przyznało nam Certyfikat spełnienia środowiskowych standardów jakości działania Ośrodków Innowacji. Certyfikat został przyznany w następujących obszarach funkcjonalności: usługi infrastrukturalne, doradztwo innowacyjne, B+R....

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu IITPB. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w Biurze Rektora Politechniki Białostockiej (15-351 Białystok ul. Wiejska 45A) lub za pośrednictwem poczty na adres: Politechnika Białostocka (Biuro Rektora),...

Pomosty Przyszłości

„Pomosty Przyszłości” to druga edycja wydarzenia w województwie podlaskim promująca dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie.Przedsiębiorcy i naukowcy mogą...

czytaj dalej

Nabory do Ścieżki SMART – konkurs w ramach FENG

7 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs dla przedsiębiorców, który nosi nazwę Ścieżka SMART. Od 21 lutego mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na realizację projektów modułowych, czyli takich w których...

czytaj dalej

Nabory do projektu FENG

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż już niedługo ruszają wyczekiwane nabory do programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Projekt ten ma za zadanie oferować przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, tj.: działalność badawczo-rozwojowa...

czytaj dalej

Nabór do konkursu AMULET

Chcielibyśmy poinformować, iż obecnie trwa nabór do konkursu AMULET (Advanced Materials & Manufacturing United for LightWeight). Jest to program finansowania innowacji dla europejskich MŚP i ma on na celu wykorzystanie potencjału innowacyjnych MŚP. Szczegółowe...

czytaj dalej

Certyfikat SOOIPP

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przyznało nam Certyfikat spełnienia środowiskowych standardów jakości działania Ośrodków Innowacji. Certyfikat został przyznany w następujących...

czytaj dalej

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: info@instytutpb.com
biuro@instytutpb.com