Badania materiałów

Badania związane z obszarem materiałoznawstwa

Różnego typu materiały są stosowane w każdej dziedzinie przemysłu i gospodarki. Wraz z rozwojem technologii i wykorzystywaniem materiałów w coraz to bardziej nietypowych rozwiązaniach, niezwykle istotną kwestią jest ich badanie pod kątem różnych właściwości. W badaniach materiałowych mogą być przeprowadzone analizy związane z wpływem chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości chemiczne, elektryczne, mechaniczne, optyczne czy termiczne.

Badania materiałów można przeprowadzić przy użyciu różnorodnych technik fizycznych, chemicznych mechanicznych czy też termicznych, dzięki którym możliwe jest określenie struktury oraz właściwości badanego materiału.

Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej w obszarze materiałoznawstwa kadrze naukowej oraz dostępowi do specjalistycznej aparatury badawczej, IIiTPB jest w stanie przeprowadzić różnorodne badania takich materiałów jak na przykład:

 • polimery,
 • metale,
 • ciekłe kryształy,
 • kompozyty,
 • oraz inne.

Poniżej przedstawiona jest lista przykładowych badań materiałów, które mogą zostać wykonane przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej:

 • analiza składu chemicznego tworzyw sztucznych, cieczy i substancji organicznych pod kątem sprawdzenia gatunku materiału,
 • pomiary twardości i grubości materiałów przy pomocy różnych metod (badanie twardości metodą Vickersa, Rockwella, Brinella, Shore’a, Poldiego, Leeba),
 • ocena odporności korozyjnej wyrobów metalowych,
 • badania statyczne i dynamiczne wytrzymałości materiałów (rozciąganie, zginanie, ściskanie),
 • badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe materiałów,
 • badania odporności materiałów na zużycie w procesach tarcia,
 • badanie materiałów przy użyciu różnych typów mikroskopów,
 • obróbka cieplna oraz próba hartowności Jominiego,
 • badania udarności,
 • badania wpływu czynników technologicznych na odporność na zużycie obrobionych części maszyn,
 • badania warstwy wierzchniej materiałów,
 • badania rozkładu temperatur,
 • badania złączy spawanych, zgrzewanych, klejonych,
 • badania nieniszczące,
 • badania endoskopowe,
 • rozwiązywanie problemów inżynierskich – dobór metod badawczych.

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
biuro@iit.pb.bialystok.pl
zpdiut@iit.pb.bialystok.pl