Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.

Henry Ford

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R.

To co wyróżnia Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.

W ramach Instytutu działa: Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

lat doświadczenia

obszarów eksperckich

dostępnych ekspertów

wdrożeń badawczych

Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych

ZPDiUT jest podmiotem z ponad 30-sto letnim doświadczeniem w branży obróbki metali. Intensywnie współpracuje z firmami produkcyjnymi na terenie całego kraju. Specjalizacja w produkcji prototypowej, unikalnej i nisko seryjnej pozwoliła na wypracowanie ustabilizowanej pozycji na rynku oraz zagospodarowanie niszy, w której ZPDiUT bezsprzecznie zajmuje czołową pozycję.

Główna przewaga Zakładu to doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra, a zaletą końcowych produktów jest ich najwyższa jakość i precyzja wykonania.

Elastyczny park maszynowy, a także wysoka kultura produkcji pozwalają na świadczenie usług o indywidualnym charakterze oraz realizację najbardziej zaawansowanych i trudnych potrzeb klienta.

Z

Produkcja

nietypowe podzespoły do maszyn

j

Projektowanie

dokumentacja wykonawcza i koncepcyjna

Prototypy

projekty i wykonanie

Optymalizacja

ergonomia i efektywność produktów

Części

według projektu klienta

Metalizacja natryskowa

regeneracja powierzchni metalowych

Oprzyrządowanie

według projektu klienta

Obróbka skrawaniem

w pełnym zakresie

Biuro Transferu Technologii

 

Biuro zostało utworzone w celu transferu wyników prac badawczo – rozwojowych Politechniki Białostockiej do przemysłu. Stosunkowo nowa dziedzina, jaką jest komercjalizacja powoduje, że Instytut oraz BTT są wśród krajowych pionierów w zakresie współpracy biznesu i nauki.

Olbrzymie znaczenie ma fakt, iż Spółka dysponuje potencjałem kadrowym i infrastrukturą Uczelni, natomiast z drugiej strony posiada sprawność i skuteczność działania podmiotu rynkowego. Biuro jest pierwszym kontaktem dla biznesu szukającego wsparcia naukowego oraz dla naukowców oferujących praktyczne rozwiązania rynkowe.

Biuro Transferu Technologii to „jedno okienko” dla obydwu stron, których współpraca jest nieunikniona. Dzięki BTT jest łatwiej, szybciej i taniej osiągać rezultaty biznesowe na polu wdrażania wyników prac B+R oraz komercjalizacji.

h

Patenty

analiza rynkowa, sprzedaż

Zespoły naukowe

interdyscyplinarne rozwiązania dla biznesu

i

Licencje

komercjalizacja bezpośrednia

Wejścia kapitałowe

współpraca z funduszami inwestycyjnymi

Spółki Spin-off

komercjalizacja pośrednia

Usprawnienie procesów

wsparcie produkcji i zarządzania

Ekspertyzy i opinie

analiza rozwiązań biznesowych

Badania

na potrzeby nowych zastosowań i rozwiązań

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej powołano do życia w celu, przede wszystkim, wspierania innowacyjnej działalności akademickiej i podmiotów wywodzących się z uczelni wyższych województwa podlaskiego.

AIPPB jest jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu w województwie podlaskim i stanowi doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Środowisko akademickich start-up’ów gwarantuje atmosferę efektywnej pracy oraz unikalne kontakty biznesowe.

Preinkubacja pomysłów

testowanie pomysłów na biznes

Sala konferencyjna

wynajem dla firm i osób fizycznych

Inkubacja firm

przestrzeń i infrastruktura biurowa

Laboratorium komputerowe

20 stanowisk, profesjonalne oprogramowanie

Wirtualne biuro

adres dla firmy

Tworzenie grup kreatywnych

niekonwencjonalne rozwiązania dla biznesu

Warsztaty i szkolenia

organizacja na potrzeby klienta

Doradztwo

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Partnerzy

RentEye

 

Kontakt

 

Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70
ZPDiUT: +48 502 282 827

e-mail: info@instytutpb.com
biuro@instytutpb.com