Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki naboru do konkursu w ramach Poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.

Finansowanie uzyskało 24 projekty z województwa mazowieckiego oraz 128 podmiotów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. Całkowity koszt projektów z województwa mazowieckiego wynosi ponad 9 milionów złotych, natomiast koszt projektów z województw innych niż mazowieckie to aż 64 miliony złotych. Całkowita rekomendowana kwota dofinansowania na wszystkie zakwalifikowane projekty to ponad 50 milionów złotych.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. będzie pracował przy realizacji 8 ze 152 projektów, które zostały wybrane do wsparcia. Stanowi to 6,3% udziału w całości projektów pochodzących spoza województwa mazowieckiego rekomendowanych do wsparcia. Łączna wartość realizowanych przez IITPB sp. z o.o. projektów wynosi 3 032 269 zł, a dofinansowanie pozyskane na realizowane prace to ponad 2 miliony złotych.

Szczegółowe informacje dostępne na:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości