Aktualnie trwa nabór do drugiej edycji konkursu „Pomosty Przyszłości”. Konkurs jest skierowany do firm i instytucji naukowych związanych z województwem podlaskim. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie.

Otrzymując wiele zapytań o zbliżający się koniec terminu nadsyłania zgłoszeń, organizatorzy postanowili przedłużyć o dodatkowe 2 tygodnie.

„W związku z licznymi prośbami zespołów naukowych oraz przedsiębiorców planujących udział w konkursie „Pomosty Przyszłości” przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 14 lipca 2023r. Zaznaczamy, że jest to termin ostateczny.”- Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe, zgłosić się indywidualnie i opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem poprzez wspólnie realizowane projekty. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

            Aby zgłosić się do Pomostów Przyszłości wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://technotalenty.pl/pomosty2023/ do 14 lipca 2023r. i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poniższych kategorii:

  • Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego
  • Pomost do nauki dla osoby
  • Pomost do biznesu dla instytucji naukowej
  • Pomost do biznesu dla osoby

            Do Pomostów Przyszłości mogą być zgłoszone projekty zrealizowane nie wcześniej jak 3 lata od daty wysłania zgłoszenia. Bez względu na wybór kategorii uczestnicy powinni podać tylko te informacje, które mogą przekazać. Kapituła oceni zgłoszenia we wszystkich 4 kategoriach i wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych w każdej kategorii. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej Gali.

Honorowy Patronat nad Pomostami Przyszłości objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Suwałk, Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Przemysłowo Gospodarcza w Suwałkach, Podlaski Związek Pracodawców. Patroni medialni: TVP3 Białystok, BialystokOnline, Polskie Radio Bialystok, Bia24, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna.

Harmonogram Pomostów Przyszłości

08.05.2023 – 14.07.2023        Zbieranie zgłoszeń do „Pomostów Przyszłości”

14.07.2023 – 31.08.2023        Weryfikacja zgłoszeń, obrady kapituły

01.10.2023 – 15.10.2023       Gala wręczenia nagród „Pomostów Przyszłości”

            Więcej informacji znajduje się na stronie https://technotalenty.pl/pomosty2023/