Pragniemy uprzejmie poinformować, iż już niedługo ruszają wyczekiwane nabory do programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Projekt ten ma za zadanie oferować przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, tj.:

  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R),
  • automatyzacja i robotyzacja,
  • umiędzynarodowienie firmy,
  • wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki,
  • wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Program ma na celu między innymi  zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji, wzrost konkurencyjności MŚP, czy transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.

Pierwsze nabory do projektów startują już w lutym 2023 roku. Wnioski będzie można składać do następujących konkursów:

  1. Ścieżka SMART (nabór zostanie ogłoszony 7 lutego, natomiast wnioski będzie można składać od 21 lutego 2023 roku)

Celem tego konkursu jest głównie rozwój działań innowacyjnych oraz badawczych, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy biznesem a jednostkami naukowymi.

2. Współfinansowanie działań EDIH (nabór zostanie ogłoszony 28 lutego, składanie wniosków będzie możliwe od 28 marca 2023 roku)

Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. Jest on głównie dedykowany instytucjom wspierającym biznes, przedsiębiorstwom, a także podmiotom, które są powiązane z nauką oraz edukacją.

3. Inno_LAB (ogłoszenie naboru nastąpi 24 lutego, a wnioski będzie można składać od 27 lutego).

Głównym celem jest wspieranie rozwoju krajowego ekosystemu innowacji, a odbiorcami projektu są przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój innowacyjności gospodarki, jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe,  a także administracja publiczna.

Wymienione wyżej konkursy stanowią jedynie część wszystkich, które będą realizowane w całym programie FENG. Więcej informacji o programie FENG i konkursach dostępnych jest w poniższym linku:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/aktualnosci/harmonogram-naborow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-na-2023-r/

Z kolei w linku dostępnym poniżej, przedstawiony jest szczegółowy harmonogram naborów:

https://www.poir.gov.pl/media/113708/harmonogram_naboru_wnioskow_FENG_11012023.pdf

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

źródła:

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), https://pfr.pl/aktualnosci/jestes-gotowy-na-nowe-fundusze-europejskie-sprawdz-terminy-skladania-wnioskow-na-2023-rok-w-programie-feng.html

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-naborow-realizowanych-w-programie-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-na-2023-r