Wdrażanie innowacji przez MŚP – konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w ramach poddziałania 1.3.1. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów...

Webinar – Technology Transfer and Innovations in Hungary

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarze zatytułowanym „Technology Transfer and Innovations in Hungary”, który będzie już czwartym tego rodzaju wydarzeniem, organizowanym w ramach projektu Network4Growth. Podczas spotkania omówione zostaną...

Instytut wyróżniony Symbolem Synergii Nauki i Biznesu!

Wyróżnienie za prowadzoną działalność Program Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniamy firmy, uczelnie, instytuty PAN i inne podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, a ich funkcjonowanie staje się wzorem...