7 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs dla przedsiębiorców, który nosi nazwę Ścieżka SMART.

Od 21 lutego mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na realizację projektów modułowych, czyli takich w których przedsiębiorca będzie musiał wybrać jeden z dwóch obowiązujących modułów:

 1. prace B+R,
 2. wdrożenie prac B+R.

Następnym krokiem będzie uzupełnienie wybranego modułu dowolnie skomponowanymi przez siebie modułami fakultatywnymi takimi jak:

 • infrastruktura B+R,
 • cyfryzacja,
 • internacjonalizacja,
 • zazielenienie,
 • kompetencje.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Dofinansowanie można uzyskać w następujących obszarach:

 • prowadzenie prac B+R wraz z kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały i roboty budowlane,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.

Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania jakie można uzyskać, to jest to od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Warto wspomnieć, iż nie istnieje minimalna oraz maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych.

W ramach ścieżki SMART do przedsiębiorców ma trafić prawie 11mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę w wysokości 6,67 mld zł!

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego, dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 21 lutego 2023 roku do 12 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00.

Zapraszamy również do zapoznania się z przygotowanym przez nas przewodnikiem dotyczącym konkursu Ścieżka SMART

Więcej informacji odnośnie konkursu można znaleźć w odnośniku znajdującym się poniżej:

http://bitly.pl/kdqnv

a także tu: http://bitly.pl/YR7cN

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!