Przecząc powiedzeniu „cudze chwalicie, swego nie znacie” chcemy się pochwalić, bo na prawdę jest czym! W dniu dzisiejszym, na zlecenie MAD Bicycles, Adam Zdanowicz rozpoczęliśmy realizację prac badawczo-rozwojowych, których przedmiotem jest opracowanie roweru dedykowanego osobom cierpiącym na achondroplazję.

Achondroplazja to choroba, którą większość z nas zna pod nazwą karłowatość lub niskorosłość. Związana jest ze specyficzną budową kośćca – kości chorych są dużo krótsze, niż u ludzi zdrowych, przez co osiągają oni maksymalnie 130 centymetrów wzrostu. Mutacja kości zachodzi już w momencie prenatalnym. Choroba występuje raz na 26 000 urodzeń.

medonet.pl

Projekt jest realizowany w ramach programu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Bon na Innowacje i będzie trwał 12 miesięcy, a jego wartości wynosi 480 930 zł ❗🙂 W ramach zaplanowanych do realizacji prac planowane jest przeprowadzenie badania geometrii ciała osób niskorosłych, aby jak najdokładniej odwzorować geometrię ramy roweru dostosowanego do ich potrzeb, a następnie wykonanie i przetestowanie prototypów rowerów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.