Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, iż Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przyznało nam Certyfikat spełnienia środowiskowych standardów jakości działania Ośrodków Innowacji.

Certyfikat został przyznany w następujących obszarach funkcjonalności:

  • usługi infrastrukturalne,
  • doradztwo innowacyjne,
  • B+R.

Dokument taki potwierdza, iż wszelkie zasoby Instytutu (zarówno techniczne jak i merytoryczne) pozwalają na realizację wysokospecjalistycznego wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów.

Jest to dla nas duże wyróżnienie, tym samym motywujące do dalszej ciężkiej, efektywnej i oby jak najczęściej owocnej pracy nad projektami z obszarów, w których się specjalizujemy.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce