Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej bierze udział w realizacji projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R”. W bieżącym tygodniu zakończył się II etap oceny merytorycznej prac B+R, który miał za zadanie wyłonienie prac posiadających największy potencjał komercjalizacyjny. Następnym krokiem będzie podpisanie umów na realizację prac B+R oraz ich realizacja. Poniżej przedstawiona jest lista prac, które zostały pozytywnie ocenione w II etapie oceny merytorycznej i tym samym uzyskają dofinansowanie w ramach realizowanego projektu.

UczelniaTemat pracy
Politechnika BiałostockaPiroliza 2.0
Politechnika BiałostockaLekkie kruszywa alternatywne z produktów odpadowych w procesie recyklingu gruzu betonowego i geopolimerowego
Uniwersytet w BiałymstokuSposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku
Politechnika Białostocka FORCER – frakcjonowanie i weryfikacja aktywności biologicznej frakcji z korzeniowca sosnowego (Heterobasidion annosum) jako potencjalnego składnika preparatu wobec raka jelita grubego
Politechnika BiałostockaOpracowanie komputerowo wspomaganego systemu projektowania gorsetów ortopedycznych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży
Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuProdukt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych
Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuRepozycjonowanie znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego – potwierdzenie działania antyglikacyjnego i przeciwcukrzycowego w badania przedklinicznych na modelu zwierzęcym
Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuBadania rozwojowe nad innowacyjnym systemem dostarczania leku na błonę śluzową jamy ustnej
Politechnika Białostocka Opracowanie koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
Uniwersytet w BiałymstokuZastosowanie metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji
Politechnika BiałostockaInteligentny autonomiczny system zakupowy Shop&Go

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na:
https://pb.edu.pl/pilot/