Rozpoczyna się realizacja projektu o nazwie „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą:

 • Politechnika Białostocka (lider),
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Klaster Obróbki Metali,
 • Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
 • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju,
 • Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

Głównym celem projektu jest budowa innowacyjnego systemu, za pomocą którego będzie mogło dojść do zbudowania silnych i trwałych powiązań pomiędzy uczelniami wyższymi a regionalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami otoczenia biznesu. Zbudowanie dobrych powiązań pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami ma na celu podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

W ramach realizacji projektu realizowane będą trzy główne zadania:

 1. Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie PB/UMB/UwB,
 2. Stworzenie innowacyjnego platformy usług dla biznesu,
 3. Organizacja wydarzeń, na których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy będą mogli spotkać się w celu dyskusji i wymiany poglądów, doświadczeń odnośnie realizowanych zadań.

Rola Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej będzie skupiać się na zatrudnieniu brokerów innowacyjności, mających za zadanie przeanalizowanie potencjału komercjalizacyjnego 20 pomysłów wyłonionych na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Po analizie eksperci wyłonią 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, a dwa z nich zostaną wdrożone.

Okres realizacji projektu to 03.2021 – 06.2022, a koszt projektu wynosi 2 700 000 PLN.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących projektu można znaleźć na:

https://pb.edu.pl/2021/04/08/pilotazowy-projekt-dotyczacy-rozwoju-wspolpracy-w-zakresie-br-miedzy-biznesem-i-uczelniami/.