Współpraca z Ukrainą

7 grudnia 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Supraślu odbyło się spotkanie pt. „Polska – Ukraina. Sąsiedztwo 4.0 – Bezpieczeństwo”.

Spotkanie to było także przyczynkiem do spotkania dr Radosława Dobrowolskiego Burmistrza Supraśla z Olehem Omelyanem Merem Kamionki Bużańskiej, podczas którego omówione zostały kierunki dalszej współpracy między samorządami. Pierwszym krokiem było uroczyste podpisanie listu intencyjnego, w którym gminy Supraśl i Kamionka Bużańska zadeklarowały podjęcie kroków na rzecz pogłębiania, wzmocnienia i rozszerzenia współpracy gospodarczej, kulturalnej, sportowej oraz historycznej.

Już wcześniej nawiązaliśmy kontakty z Kamionką Bużańską. Supraśl nie ma jeszcze partnera ukraińskiego, a współpracuje już z dwoma miastami litewskimi i białoruskimi. Gdy nawiążemy pełne kontakty z Kamionką będziemy chcieli zdobyć grant na odnawialne źródła energii i przy pomocy Politechniki Białostockiej stworzyć rodzaj hubu technologicznego dla miasta, z którym chcemy współpracować w szerokim zakresie. List intencyjny inicjuje ten proces, zapowiada też wzajemne wsparcie i promocję – podkreślił Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.

Polish Challenge Fund

Z uwagi na fakt, że nadal nie wiadomo kiedy wystartuje nowa edycja programu współpracy transgranicznej, Gmina Supraśl zarekomendowała Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej jako partnera Gminy Kamionka Bużańska do udziału w programie Polish Challenge Fund, finansowanym przez MSZ RP i wspierającym polskich przedsiębiorców oraz instytuty badawcze w promocji innowacyjnych technologii na rynkach wschodnich. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej planuje realizację projektu pt. „Innowacyjne adaptacyjne oświetlenie obiektów na przejściach dla pieszych”. W ramach projektu na jednym z przejść dla pieszych w Kamionce Bużańskiej zostanie zainstalowane innowacyjny system oświetleniowy opracowany przez naukowców z Politechniki Białostockiej. System wykorzystuje detekcję obiektu już w pobliżu przejścia dla pieszych i precyzyjnie podąża jasnym światłem jego śladem, wyraźnie wyodrębniając z tła otoczenia, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz wyglądu, kolorystyki ubrania lub wielkości obiektu. Innowacyjne rozwiązanie podlaskich naukowców wpływa na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Podczas spotkania w Supraślu, Tomasz Stypułkowski, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej i Oleh Omelyan, Mer Kamionki Bużańskiej podpisali list intencyjny dot. wspólnej realizacji powyższego projektu w ramach programu Polish Challenge Fund.

Więcej informacji: https://suprasl.pl