Do 26 lipca 2024 r. trwa nabór wniosków do konkursu na tzw. „małe bony na innowacje” w ramach programu Fundusze Europejskie dla województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przyznane środki można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup usługi badawczej (przykładowe obszary: tworzenie nowych urządzeń i rozwiązań technologicznych, innowacje procesowe, inżynieria materiałowa, budownictwo, tworzenie i walidacja prototypów, automatyzacja i robotyzacja oraz wiele innych)
  • usługi doradcze związane z procesem B+R.

Minimalna wartość projektów zaczyna się już od 50 000 zł netto, a maksymalne wsparcie, które może uzyskać pojedyncze przedsiębiorstwo wynosi aż
250 000 zł netto!
Na realizację wszystkich projektów wybranych do finansowania przeznaczono
ponad 6 mln zł – oznacza to, że wsparcie otrzyma co najmniej 21 wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po wybranych funduszach europejskich, w którym opisaliśmy podstawowe założenia konkursu:

W przypadku chęci zapoznania się ze szczegółowymi warunkami – odsyłamy na stronę:
https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/113