W dniach 14-15 września odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca Cyfryzacji, organizowana przez Sinotaic, Smart Secure Networks, Platformę Przemysłu Przyszłości oraz Fundusz Górnośląski SA.

Tematyka wydarzenia będzie skupiać się na narzędziach finansowania rozwoju firm oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii przez samorządy. Zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z zakresu IoT i Smart City wykorzystujące AI (Sztuczną Inteligencję), rozwiązania chmurowe  i Big Data. Prelegenci wspomną również o cyberbezpieczeństwie rozwiązań cyfrowych oraz korzyściach i szansach dla MŚP i samorządów płynących z cyfryzacji w wymiarze technologicznym i społecznym. Przedstawione zostaną także najlepsze praktyki i przykłady cyfryzacji biznesu i samorządów z Europy i USA.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej w wybranych miastach partnerskich w Polsce oraz będzie dostępna w całości w Internecie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KONFERENCJACYFRYZACJA

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na: https://sinotaic.com/konferencja/