Wyróżnienie za prowadzoną działalność

Program Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniamy firmy, uczelnie, instytuty PAN i inne podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania. Jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć nagrodzonych instytucji i plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce.

W dn. 14.12.2021 r. prezes IITPB sp. z o.o. Tomasz Stypułkowski odebrał w siedzibie Instytutu nagrodę z rąk Jakuba Lisieckiego. Kapituła przyznająca wyróżnienia doceniła osiągnięcia Instytutu szczególnie w zakresie efektywnego łączenia środowiska biznesowego ze środowiskiem akademickim.

„Od niedawna możemy szczycić się statusem Centrum Badawczo Rozwojowego jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce. Wyróżnienie „Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021” na pewno przyjmujemy dzięki pracy i zaangażowaniu całego środowiska akademickiego Politechniki Białostockiej, ale i też w imieniu wszystkich spółek celowych w Polsce, bo docenić jedną taką spółkę, to znaczy pokazać, że każda z nich ma potencjał, który za kilka lat zaprocentuje udaną współpracą nauki i biznesu. Nagroda jest na pewno wyjątkowa, ale też jest przyznana w bardzo wyjątkowym dla Instytutu momencie. Po pięciu latach intensywnej pracy możemy w końcu stwierdzić, że osiągnęliśmy poziom prawdziwie rynkowy jako spółka celowa” – podsumował prezes IITPB – Tomasz Stypułkowski.

Strona organizatora programu  https://symbol.com.pl/