W dniu 20.09.2021 na konto pocztowe Instytutu, wpłynęła decyzja Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w której przyznano Instytutowi Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej status centrum badawczo-rozwojowego!

Tym samym, Instytut stał się pierwszą i jedyną w Polsce spółką celową posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego. IITPB sp. z o.o. dołączył do grona takich firm jak:
– CD Projekt S.A.
– Nokia Solutions and Networks sp. z o.o.
– AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
– oraz około 50 innych posiadających status CBR.

Więcej informacji o centrach badawczo-rozwojowych w Polsce można znaleźć na:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centra-badawczo-rozwojowe