Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 jest kontynuacją dwóch poprzednich programów:

  1. Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
  2. Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jednym z głównych założeń Programu jest wzrost polskiej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności poprzez podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw.

Cele FENG 2021-2027:

  • rozwijanie, a także wzmacnianie zdolności innowacyjnych i badawczych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
  • wzmacnianie konkurencyjności MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy w MŚP,
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii,
  • rozwinięcie umiejętności w obszarze inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

Wyżej wymienione cele mają być osiągnięte poprzez realizację instrumentów, które zostały pogrupowane w trzy priorytety:

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców – zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, infrastruktury B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji
  2. Środowisko przyjazne innowacjom – wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki
  3. Pomoc Techniczna – zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu.

Program będzie realizowany na obszarze całej Polski i będzie skierowany do: przedsiębiorstw; konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi; instytucji otoczenia biznesu (ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji, instytucje finansowe).

Dzięki FENG możliwe będzie uzyskanie form wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych, kapitałowych oraz gwarancyjnych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Planowany budżet na Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to około 7,9 mld euro.

Działalność B+R będzie bardzo istotnym aspektem w Programie FENG, a duży nacisk kładziony będzie właśnie na współpracę przedsiębiorstw z ośrodkami badawczymi czy spółkami celowymi uczelni wyższych.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na:

https://www.poir.gov.pl/media/99306/feng.pdf

Źródło: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/