Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. należy do Porozumienia Spółek Celowych, zrzeszającego 26 uczelnianych spółek celowych uczelni wyższych w Polsce. Do głównych zadań spółek celowych należy:

  • wspieranie procesu tworzenia spółek typu spin-off,
  • komercjalizacja wyników badań naukowych,
  • realizacja zleconych projektów B+R.

Spółki celowe współpracują z różnymi podmiotami (inwestorzy, aniołowie biznesu) gotowymi wdrażać technologie naukowe do różnych branż.

Dzięki działalności spółek celowych, współpraca pomiędzy nauką a biznesem jest coraz bardziej efektywna i owocna, co potwierdzają liczby na dołączonej grafice.

Więcej informacji związanych z Porozumieniem Spółek Celowych w Polsce można znaleźć na:

http://psc.edu.pl