Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs pt. „Bon na cyfryzację”. Jest to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które chcą skupić się na rozwoju w kierunku szeroko pojętej cyfryzacji i skierowany jest głównie do podmiotów, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19. 

Co może zostać sfinansowane?

Dofinansowaniu mogą podlegać następujące wydatki (koszty kwalifikowalne):

  • Zakup usług programistycznych lub/i,
  • Zakup oprogramowania gotowego w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)
  • Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i,
  • usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i,
  • szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych: 60 000 zł

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych: 300 000 zł

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

Ile można otrzymać?

Maksymalnie można otrzymać 255 000 zł, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł. Minimalna wartość projektu to 60 000 zł.

Wsparcie finansowe wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Terminy zgłoszeń

Nabór wniosków rozpocznie się 20 września i potrwa maksymalnie do dnia 20 października.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje