Bony na cyfryzację dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs pt. „Bon na cyfryzację”. Jest to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które chcą skupić...

Międzynarodowa Konferencja „CYFRYZACJA”

W dniach 14-15 września odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca Cyfryzacji, organizowana przez Sinotaic, Smart Secure Networks, Platformę Przemysłu Przyszłości oraz Fundusz Górnośląski SA. Tematyka wydarzenia będzie skupiać się na narzędziach finansowania...

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 jest kontynuacją dwóch poprzednich programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jednym z głównych założeń Programu jest wzrost polskiej gospodarki i zwiększenie jej...

Działalność Porozumienia Spółek Celowych

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. należy do Porozumienia Spółek Celowych, zrzeszającego 26 uczelnianych spółek celowych uczelni wyższych w Polsce. Do głównych zadań spółek celowych należy: wspieranie procesu tworzenia spółek typu...

Prace ostatnio realizowane przez ZPDiUT

Integralną częścią IITPB sp. z o.o. jest Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, specjalizujący się w obróbce mechanicznej metalu. Zakład zatrudnia 20 specjalistów zajmujących się profesjonalną obróbką metalu na zlecenie osób fizycznych jak i...